Mitä on Ihmeiden Oppikurssi?

Monessa henkisen kehityksen kirjassa viitataan Ihmeiden Oppikurssiin. Se (A Course in Miracles) julkaistiin (Foundation for Inner Peace) alkujaan Yhdysvalloissa jo vuonna 1975. Kurssin suomenkielisen laitoksen julkaisi Era Nova Publishing vuonna 2002.

Kurssi pitää sisällään 3 kirjaa: Tekstiosan, Oppilaan työkirjan sekä Opettajan käsikirjan. Osat voi lukea siinä järjestyksessä kuin itse haluaa.

Ihmeiden Oppikurssi on itse asiassa enemmän kuin kirja. Se on itseopiskeltava ajattelumalli, jonka mukaan tie rakkauteen ja sisäiseen rauhaan löytyy anteeksiannon avulla. Kurssi sanoo korostavansa soveltamista enemmän kuin teoriaa ja kokemusta enemmän kuin teologiaa. Kyseessä on siis käytännön ja jokapäiväisen elämän kurssi. Ennen kaikkea se on mielen muutoksen kurssi. Sen päämääränä onkin poistaa esteet rakkauden läsnäolon tieltä.

Ihmeiden Oppikurssin vastaanottivat Helen Schucman ja William Thetford. He toimivat New Yorkissa sijaitsevan Columbian yliopiston psykologian professoreina. Helen otti kurssin saneluna vastaan 60- ja 70-lukujen vaihteessa seitsemän vuoden aikana.

Ihmeiden Oppikurssin merkittävyyttä kuvastaa se, että useat nykyajan henkisten kirjojen kirjoittajat viittaavat siihen omissa teoksissaan. Ihmeiden Oppikurssin johdannossa on kaksi yllättävää väittämää: ”Tämä on Ihmeiden Oppikurssi. Se on pakollinen kurssi. Vapaaehtoista on vain se, milloin sen suoritat.” Ja ”Tämä kurssi voidaan tiivistää hyvin yksinkertaisella tavalla seuraavasti (kahteen lauseeseen!!): ”Mitään todellista ei voi uhata. Mitään epätodellista ei ole olemassa.”

Ensimmäinen ei varmaankaan tarkoita, että jokaisen tulisi opiskella tämän kirjan avulla, vaan että jokainen omassa elämässään tavalla tai toisella tulee aikanaan käymään Kurssin asiat lävitse. Mutta miksi ei ottaisi avuksi Kurssia, joka on annettu juuri tähän tarkoitukseen, jolloin opiskelu on johdonmukaista eikä sieltä täältä summittaista etsimistä. Toki kaikki tiet vievät perille, mutta usein unohtuu, että toiset tiet ovat pitempiä kuin toiset.

Ihmeiden Oppikurssi on mielen muutoksen kurssi. Kurssin mukaan mieli on meidän todellisuuteen, äärettömään henkeen liittyvä ominaisuus. Uskoessaan olevansa erillinen ihminen luulee omaavansa erillisen mielen, johon hän on koonnut kokemastaan uskomuksia ja luuloja. Ne muodostavat kurssin mukaan yksilön ajattelumallin eli egon. Ajattelumallin muodostamat uskomukset tulisi oikaista ja tehdä tekemättömiksi. Kurssin mukaan oikaisu tapahtuu ihmisen kokemien ihmeiden tuloksena ja tekemättömäksi tekeminen anteeksiannon kautta. Prosessin tuloksena ihmisen oma ajattelumalli eli ego vähenee häviten lopuksi kokonaan. Tällöin ihminen kokee ykseyttä kaiken kanssa eli palaa ykseyteen, alkulähteeseensä, "kotiin". Hän ymmärtää ja kokee olevansa ääretön henki, joka käyttää itsensä ilmentämiseen kehoa, mutta ei ole erillinen keho.