Ultra- lehti 7-8/2014

Näin Ihmeiden Oppikurssi toimii käytännössä

Teksti: Aira Sahakangas

Ihmeiden Oppikurssi ( IOK ) on arjen käytännön tilanteisiin tarkoitettu kurssi. Arkipäivän asioita katsomalla ja valitsemalla uusi, toinen kokemus mieli vapautuu.


Jokaisella ihmisellä on menneisyydessä sellaisia asioita, kokemuksia, jotka silloisen ymmärryksen mukaan eivät menneet niin kuin olisi itse halunnut. Eräs minut pysäyttävä kokemus liittyi työhöni. Ollessani opettajana vuonna 1998 aloin väsyä jatkuvaan ”kyttäämiseen”: tekevätkö oppilaat niin kuin minä haluan, että olisin hyvä opettaja. Olin kyllästynyt uhkailemaan ja kiristämään. Väsymykseni ja turhautumiseni laajeni niin, että aloin kyseenalaistaa myös koko elämän merkityksen. Tiesin, että vaikka saisin kaiken ulkoisesti, niin se ei tekisi minua onnelliseksi. Täytyy olla jokin muukin tapa elää ja opettaa, ajattelin. Aloin etsiä apua. Ohjauduin erilaisiin henkisiin ja muihin ryhmiin, ja aina tuntui, ettei niistä löytynyt apua.

Ihmeiden Oppikurssi tuli elämääni

En saanut lopullista apua, ja kun halusin löytää vain Totuuden, niin eteeni tuli Ihmeiden Oppikurssi. Kirja on länsimaisen historian tunnetuimman henkisen opettajan sanelema kirja. Avattuani kirjan huomasin, että kirja käyttää kristinuskon käsitteitä, ja se sai minut alkuun säikähtämään, että ”Jaaha, taas uusi lahko”. Rohkenin kuitenkin syventyä kirjaan ja aloin oivaltaa, että kirjahan avaa kristinuskon käsitteitä aivan uudesta näkökulmasta.

Kirjan lukemisen ohella ohjauduin IOK-opintopiireihin ja tutustuin Lea Tikkalaan ja Harry Tuomiseen vuonna 2005 heidän kotipiirissään. He perustivat Suomen IOK-keskuksen Pornaisiin vuonna 2008. IOK:n myötä Lea antautui mahdollisuudelle kanavoida. Hänen kauttaan on mahdollisuus keskustella oman lempeän sisäisen Totuutensa kanssa. Eräässä piirissä kanavoinnissa rohkenin kysyä Totuudelta työasiaa. Sain vastauksen, joka ei suinkaan ollut odotusteni mukainen, mutta niin avaava ja vapauttava mielessäni, että koko elämäni asenne muuttui. Tajusin, että etsimäni oli tässä. Vihdoinkin olin löytänyt Totuuden tässä maailmassa. Oli siis Joku, johon voin luottaa. Oli siis Joku, joka ei arvostellut, tuominnut, mitannut. Itkin ja nauroin palatessani piiristä kotiin. Siitä lähti täydellinen ”eläminen” IOK:lle.

No, tässähän voisi kuvitella, että muu elämä jäi ja aloin elää jollekin lahkolle – mutta päinvastoin. IOK on arjen kurssi, jonka oppi antaa avaimet muuttaa kaiken suhtautumisensa itseensä ja ihmissuhteisiinsa. Se oli minulle tärkein asia elämässä. Aloin käydä IOK-piirissä säännöllisesti. Kävin myös kanavoinnissa puhumassa aina kaikki pienetkin ristiriidat pois mielestäni, vaikka kuinka hävetti. Valtava helpotus tuli mieleen jokaisesta keskustelukerrasta, ja aloin saada kokemusta, että tätä se on, kun antaa esteet pois rakkautensa tieltä.

Valmistautumiseni tulevaan tehtävään

Aloin kyseenalaistaa yhä enemmän aikaisempaan elämäntaidon koulutukseen liittyviä teorioita ja omia vaatimuksiani esim. ”hyvästä äidistä ja puolisosta”. IOK:n kautta aloin tajuta, että ei minun tarvitse yrittää olla hyvä ja rakastettava, koska rakkaus on jo minussa, Todellisuudessani. IOK opettaa antamaan esteet pois rakkauden tieltä mielestäni. Näin alkaa tapahtua mielessä olevien virheellisten uskomusten poisoppiminen. Aloin lukea IOK:ta päivittäin ja tein siihen liittyvää Oppilaan työkirjaa. Minun ei tarvinnutkaan tehdä mitään, ainoastaan alkaa havainnoida ajatuksiani: Onko mieleni pelossa, epävarmuudessa, ristiriidassa vai omassa Totuudessani eli rakkaudessa?

Halukkuuteni myötä mieleni alkoi vapautua. Tajusin, että vain minun johdonmukainen uudelleenvalinta mielessäni voi vapauttaa minut näistä uskomuksista ja siitä kuvitelmasta, joka luulin olevani. Mielessäni olevien ajatusten kuuntelu oli jokapäiväistä, jatkuvaa harjoittelua ja valintaa. Tajusin, että vain minä itse voin vaikuttaa ajatuksillani oman olemiseni kokemiseen. Kukaan toinen ei voi valita ajatuksia puolestani. Minun oli siis otettava vastuu omista ajatuksista. Maailman muodoilla ei ole mitään merkitystä, vaan sisällöllä eli minun mielentilallani, miten ne koen.

Otin siis IOK:n käyttöön enemmän ja enemmän arjen tilanteissa, johon se on tarkoitettu. Aloin tarkkailla mieltäni ja huomasin, kuinka esimerkiksi arvostelin työtoveriani. Kuulin ajatukseni. Pysähdyin. ”En halua enää tällaista ajatusta”, sanoin mielessäni itselleni. Tajusin, että jos arvostelen kollegaani, minun on täytynyt arvostella ensin itseäni, koska arvostelu lähtee minun mielestäni. Siinä on koko juttu. Kaikki ajatukseni lähtevät minun mielestäni, ja jos ne ovat minun mielessäni, silloin minun täytyy ensin vahingoittaa omaa mieltäni eli itseäni. Rakkaus on jo minussa. Minun on vain havainnoitava ajatuksiani ja yksinkertaisesti lopetettava ajattelemasta sellaisia ajatuksia, jotka aiheuttavat epävarmuutta ja ristiriitaa. Siis vain minä voin valita, miten katson itseäni ja maailmaa.

Tästä oivaltamisesta alkoi johdonmukainen ”siivoustyö” eli ajatusten valinta. Aloin ymmärtää elämän merkityksen ja sen, miten tärkeitä kaikki tapahtumat ovat elämässä, koska ne auttavat minua huomaamaan, mitä ajattelen. Mieleni muuttui ja sen seurauksena työnikin. Muutuin määräilevästä auktoriteetista ohjaajaksi ja kannustajaksi. Kollegani, jota olin aiemmin vihannut monta vuotta, muuttui ystäväksi. Parisuhteeni muuttui yhä syvemmäksi rauhaksi ja vapaudeksi. Suhde lapseeni on muuttunut yhä vapaammaksi ”hyvän äidin” roolista. Tajusin, että kukaan muu maailmassa ei voi parantaa minun oloani kuin minä itse valitsemalla uudenlaiset ajatukset.

Huomasin, että tämä todella toimii. Halusin vauhdittaa vapautumista käymällä yksityiskeskusteluissa Harryn ja Lean luona. Lean kautta sain keskustella Totuuteni kanssa ja vapautua kaikista mieltäni askarruttavista asioista. Kaikki keskusteluni Totuuteni kanssa nauhoitettiin. Kuuntelin näitä keskustelunauhoja – egoni vastusteluista huolimatta – kymmeniä kertoja. Ensimmäisiä keskusteluja kuuntelin yli sata kertaa, koska tajusin, että mieleni kykenee ottamaan vastaan Totuuden sanoista vain osan kerrallaan. Huomasin, että mitä enemmän kuuntelin nauhoja, sitä enemmän mieleni vapautui ja ymmärrys lisääntyi.

IOK:n myötä uusi ammatti

Elämässäni tuli eteen vaihe jolloin huomasin, että vanha työ ei enää palvellut haluani vapautua. Sanouduin irti virasta ja lähdin tekemään terapiatyötä sisältönä IOK:n tuoma näkemys siitä, mistä elämässä ja ihmissuhteissa on todella kysymys. Perustin oman yrityksen nimeltä AS-Keskustelutuokiot. Minusta tuli diplomikuuntelija. Olin oppinut kuuntelemaan itseäni ja muuttamaan sen pohjalta ajatuksiani. Mieleni muuttui, ja näin osasin kuunnella myös asiakkaitani. Auttaessani ihmisiä keskustelutuokioissani aloin huomata, kuinka nämä keskustelut auttoivat myös minua vapautumaan yhä enemmän. Mielenvapautumiseni nopeutui.

Ihmisiä alkoi tulla keskustelemaan yhä enemmän. Toiminta alkoi laajentua ja asiakkaat alkoivat tuoda esille ajatusta, että minun olisi hyvä kirjoittaa kirja. Asiaa pohdittuani oivalsin, että materiaali kirjaan olikin jo itse asiassa valmiina - omat keskusteluni Totuuden kanssa. Ystäväni Minna purki nauhoitukset teksteiksi siten, että 1. luku on 1. kanavointi jne. Kirjani Valintana mielenrauha on oiva esimerkki siitä, mitä IOK on käytännössä. Pyydän kirjassa apua Totuudelta mielessäni oleviin ristiriitoihin arjen elämässä. Kun sain niihin uuden näkemyksen, mieleeni tuli rauha. Olen tullut tähän maailmaan ainoastaan yhden asian takia: sen vuoksi, että onnistuisin valitsemaan Totuuteni ohjauksen. Sen mahdollistaa paremmin ja paremmin lisääntyvä mielenrauhani.

Kirjan luettuaan asiakkaani ovat todenneet, kuinka minun keskusteluni kanavoinneissa ovat auttaneet heitä katsomaan omia kokemuksiaan, koska olen niissä käynyt lävitse asioita, joita jokaiselle putkahtaa esiin jossain elämänvaiheessa. Kirja on käännöstyön alla myös englanniksi.

Nykyinen toimintani

Edelleen jatkan uskomusten ja harhojen purkamista valitsemalla mielessäni rauhan sekä käymällä kanavoinnissa säännöllisin väliajoin. Eräässä kanavoinnissa tuli esille minun työni muoto: diplomikuuntelija. Se kuvastaa työtäni, jossa keskityn pelkästään kuuntelemaan asiakasta. Silloin oma persoonallinen tajuntani jää toimettomaksi. Näin meidän yhteiselle Todellisuudelle jää mahdollisuus auttaa asiakasta joko minun kauttani tai asiakas itse oivaltaa ratkaisun hänessä olevan Totuuden innoittamana. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tulee toinenkin kirja, jossa mielen vapautumisessa mennään yhä syvemmälle. Toinen kirja valmistunee syyskuun lopulla, ja jos näin tapahtuu, julkaisutilaisuus pidetään Rauhan Rannassa IOK-syyspäivillä 27.- 28.9.2014.

Tällä hetkellä työssäni on menossa Rullaava 1 vuoden armeliaisuuden matka Itseen –kurssi. Se tarkoittaa, että kurssille voi liittyä missä vaiheessa vuotta tahansa. Kurssilla ihminen elää normaalisti arkeaan. Kun hän kohtaa esteen eli ristiriidan mielessään (yleensä myös kokemuksessaan), hän voi pyytää apua siihen, eikä lähteä omilla menneisyydessä olevilla pelon kokemuksilla analysoimaan asioita. Minun osuuteni on kuunnella ja avata tapahtuma niin, että asiakas näkee sen uudesta näkökulmasta. Vuoden matkaan kuuluu neljä viikonloppua ryhmässä ja kaksi tuntia henkilökohtaista keskustelua kuukaudessa.

Palaute aikaisemmista vuoden kursseista on ollut positiivista. Kun asiakkaat olivat vuoden matkalla, sain jo lyhyen ajan jälkeen kiitollisena kuulla, miten muutos alkoi tapahtua ensin heissä itsessään, sitten esimerkiksi työpaikalla ja perheissä. He kertoivat, että ”Ei tarvinnutkaan vaihtaa työpaikkaa” tai ”Onneksi en eronnut, sillä olisin vain paennut itseäni”. ”En olisi uskonut, miten tämä vaikuttaa elämääni, ellen olisi rohjennut muuttaa ajatuksiani”. ”Ristiriidat alkoivat vähentyä ja suhde läheisiin alkoi muuttua läheisemmäksi”. He oivalsivat kurssin merkityksen arjen elämässä ja sen, että yksin ei selviä, vaan voi pyytää apua. Rakkaus siis laajenee ihan itsestään, kun on sallinut sen ensin itselleen. Mutta et voi antaa toiselle, ellet ole ensin sallinut sitä itselle.

Toimin sekä Helsingissä että Pornaisissa, minne ihmiset voivat tulla henkilökohtaisiin keskusteluihin. Pidän luentoja ja viikonloppukursseja Suomen IOK-keskuksessa Rauhan Rannassa Pornaisissa ja myös kaikkialla Suomessa kysynnän mukaan. Lisätietoja saa kotisivuiltani: www.as-keskustelutuokiot.fi.

Tulevilla Ultrapäivillä Kuortaneella 3.–6.7.2014 (Hyppyri-tilassa) pidän luennon pe 4.7. klo 12–14 ja la 5.7. klo 12–14 siitä, miten IOK toimii käytännössä. Sen jälkeen on keskustelutuokio. Iltaisin klo 21 Harry Tuominen luennoi ja keskustelee IOK:sta ja Lea Tikkala kanavoi. IOK-piirejä on myös tarjolla. Katso tarkemmat ajankohdat paikan päällä.

Näin me olemme saanet itsellemme kanssakulkijat, juuri sellaiset, kuin tarvitsemme. Jokainen ihmissuhde on ohjattu kohtaamaan siellä, missä olisi parhain mahdollisuus löytää vapaus. Mitä enemmän on taistelua, sitä suurempi mahdollisuus on muuttaa käsitystä maailmasta ja itsestä.

Tiedoksi: VALINTANA MIELENRAUHA 2 -kirja tulee myyntiin 18.9.2014 jolloin niitä voi tilata nettisivujeni kautta ja hiukan myöhemmin myös kirjakaupoista.