Maailma on ajatusten maailma

Maailma ei ole vallan eikä taisteluiden maailma. Se on rajattomien mahdollisuuksien maailma, jossa voit valita ja löytää itsesi. Älä etsi kunniaa maailmasta, vaan löydä se kunnia, jonka rakkaus jokaiselle antaa, itsestäsi. Ajan arki onkin tarkoitettu ainoastaan sitä varten, että juuri siinä voit nähdä tämän maailman hyökkäykset ja syytökset, jottet alentaisi itse itseäsi syyllisyyteen.

Jokaisella on rakkauden kaipuu. Ei kukaan niin sanottua rikkautta kaipaa, ellei se toisi turvallisuutta. Mutta suurin rikkaus asustaakin ajatusten valinnoissa. Todellinen vauraus on siellä, missä ihmissuhteet ovat harmoniassa ja kiitollisuudessa. Ihmissuhde ei voi olla harmoniassa ennen kuin itse on valinnut harmonian, antamalla sen itselle. Juuri tästä valinnasta on kysymys, joka hetki.

Ajatus on tärkein. On kyse ajatuksien valinnasta, itselle iloksi. Maailmassa on tottunut olemaan riippuvainen, mutta ei voi olla riippuvainen mistään muusta kuin ajatuksista, joita antaa itselle. Ja se on oikeaa riippuvaisuutta, koska meillä on halukkuus mielenrauhaan ja iloon.

Jos on riippuvainen maailman tuhosta ja pelosta, silloin ei ole antanut itselle sitä, mikä on todellisen rakkauden, viisauden ja ymmärryksen laajakatseinen ajatus. Maailmaa ei tarvitse tuomita, vaan ainoastaan huomata se, mitä syvimmältään kaipaa kaikkein eniten ja antaa se itselle. Kun näet itsesi viattomana, olet viaton ja näet koko maailman viattomana.

Epävarmuus eli ristiriita mielessä, joka on pikkuinen, mutta yrittää olla ”suureellinen”, asettaa pienen pieniä esteitä, epäilyksiä. Silti niiden tarkoitus on ainoastaan se, että sinä huomaat ne vailla minkäänlaista vertailua. Epävarmuus ja vertailu karkottavat rakkauden pois silmänräpäyksessä. Mutta seuraavassa silmänräpäyksessä voit valita jälleen rakkauden.

Täydellisyys tarkoittaa mielentilaa. Se ei tarkoita maailman muotoja millään tavalla. Se tarkoittaa syyttömyyttä, kiitollisuutta ja iloa, sillä jokainen on tullut sitä haluamaan ja valitsemaan. Tämän maailman muotojen täydellisyys ja täydellisyyden tavoittelu ovat täysin päinvastaisia. Siinä jokainen todistelee vain itselle, kun ei vielä tunne itseään, kuka todella on. Sen, joka todella tietää, kuka ON, ei tarvitse todistella mitään.

Löydä se, mitä olet tullut maailmasta hakemaan. Ainoa valinta on löytää/muistaa omassa itsessään mielenrauha ja läsnäolo, joka on jo meissä kaikissa. Sillä vain tämän vuoksi olemme tulleet maailmaan.